Zapraszamy do uczestnictwa w cyklicznych wydarzeniach
kulturalno - sportowych, obejmujących swoim zasięgiem największe skupiska polonijne na świecie. Powołana przez Grupę SAXON.pl drużyna piłkarska rywalizować będzie z reprezentacjami polonijnymi, tworzonymi przez piłkarzy,
businessmanów i polityków.
Inauguracją były pierwsze mecze wraz z imprezami towarzyszącymi
w Nowym Yorku i Chicago.

Zapraszamy do współpracy sponsorów.
Niezbędne informacje, znajdziecie Państwo w PREZENTACJI.